یک فیلسوف: من خودم نیستم و نه خودم من است!...با این حال من مصاحبه می کنم!

یک فیلسوف: من خودم نیستم و نه خودم من است!...با این حال من مصاحبه می کنم!
توماس متزینگر، فیلسوف نظری، به مصاحبه‌گرش می‌گوید: «هیچ‌کس هرگز خود را...