یک لحظه صبر کن!... شاید «حافظه» مقصر باشد. (قسمت دوم)

یک لحظه صبر کن!... شاید «حافظه» مقصر باشد. (قسمت دوم)
هفت گناه شاختر!اگه بخوام یه خلاصه خیلی کوچک از قسمت اول گفته باشم جهت...