انسان به مثابه یک کتاب پویا

انسان به مثابه یک کتاب پویا
امروز موضوعی برام پیش اومد که من رو واداشت به تعاملاتم فکر کنم و در نه...