یک دانشجوی پزشکی که سوژه‌اش انسان‌ و هدفش برقراری دیالوگ با شما