نشر جهان درونم، فردیتم و خلاصه ای از تجربه‌های شخصیم بدون تضمین دقیق یا زیبا بودن :). کانال تلگرام: https://t.me/Philosophical_things