لایک‌های پست

روزنه

تعداد کل لایک ها: ۷

پژوهشگر حوزه فلسفه،فلسفه حقوق، تحلیل اقتصادی حقوق، تئوری حقوق قرارداد
علاقه مند به فیزیک و فلسفه ذهن
دانشجوی فعلی پزشکی/ دانشجوی همیشگی فیزیک و فلسفه/ در پی تبیین واقعیت
«سائر» / kimiaeskandari81@gmail.com
محمد نصیری (مترجم)- کیمیاگران واقعی سرب را به طلا تبدیل نمی کنند بلکه آنها جهان را به کلمات تبدیل می کنند(ویلیام گاس) وبلاگ: http://javdaneghi.blog.ir